หีไม่ได้ขมจะดูดจะดมจะเลียก็มีความสุขทั้งหมด

เกมส์ก็จะเล่นหีก็จะเลีย เอาสักอย่างก่อนได้ไหม ถ้าเป็นเร […]

เนื้อไม่เหมือนเนื้อมันเป็นแบบไหนนะหรือ มันต้องลองเอง

อย่าไปยึดติดกับรูปลักษณะภายนอกให้มากนัก มันเป็นแค่สิ่งท […]