เนื้อไม่เหมือนเนื้อมันเป็นแบบไหนนะหรือ มันต้องลองเอง

อย่าไปยึดติดกับรูปลักษณะภายนอกให้มากนัก มันเป็นแค่สิ่งท […]