เหยื่อการหลอกลวงทางไซเบอร์ กรณีศึกษาของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา สูญเงิน 1.19 ล้านบาท

เหตุการณ์หลอกลวงทางออนไลน์ทำให้ ผอ.สำนักพุทธขอนแก่นสูญเ […]