อุปสรรคของการเป็นนักเรียนนักศึกษานอกจากความขยันและความขี้เกียจ ความรักในสิ่งที่เรียนและความรู้สึกไม่ชอบสิ่งที่ต้องเรียนแล้ว การเรียนโดยไม่ทราบถึงเคล็ดลับและวิธีการที่จะทำให้เรียนเก่ง เรียนโดยไม่ได้ออกแบบรูปแบบที่จะเรียนนับเป็นอุปสรรคทำให้คนมากมายเรียนไม่เก่ง บางคนขยันและบางคนก็ฉลาดหัวดี แต่กลับเรียนไม่เก่งหรือเก่งและทำคะแนนได้ดีบบเหนื่อยจนหืดขึ้นคอ ถ้าหากต้องการเรียนให้เก่งจะต้องทราบถึงเคล็ดลับการเรียนเก่งที่คนเรียนเก่งส่วนใหญ๋ก็รู้ความลับเหล่านี้ดี
1.ก่อนที่จะเรียนในทุกวิชาต้องตั้งคำถาม
ทำไมจึงต้องตั้งคำถามก่อนเรียนทุกวิชา คำถามที่ว่านี้ไม่ใช่คำถามในการประเมินเนื้อหาการเรียนที่ครูผู้สอนมักให้ผู้เรียนได้ทำพื่อประเมินการเรียน แต่คำถามเหล่านั้นคือ
เราเรียนวิชานี้ไปเพื่ออะไร
วิชานี้มีเนื้อหาโดยรวมที่กล่าวถึงอะไร
เราจะเข้าถึงการเรียนวิชานี้ด้วยวิธารใด ซึ่งวิธีการที่ว่าของแต่ละวิชาก็ต่างกัน การเรียนวิชาคำนวนต้องเข้าถึงด้วยการทำความเข้าใจและฝึกฝน วิชาสาขาวิทยาศาสตร์ต้องเก็บข้อมูลและทดลอง วิชาด้านภาษาต้องทำความเข้าใจบริบทวัฒนธรรม เข้าใจหลักการใช้และท่องจำศัพท์ ดังนั้นแต่ละวิชามีวิธการเรียนต่างกัน
2.เตรียมตัวก่อนการเรียน
เปรียบเสมือนนักรบต้องเตรียมให้พร้อมก่อนไปรบ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเนื้อหาคร่าว ๆไปก่อนชั่วโมงเรียน ไม่ว่าจะเข้าใจหรือไม่ให้มันผ่านหูผ่านตาก่อนหรือลงเรียนคอร์สล่วงหน้าก็ได้
3.จับใจความและไปให้ทันขบวนรถ
ในขณะที่เรียนควรพุ่งสมาธิไปกับเนื้อหาการเรียน จับใจความสำคัญและรายละเอียดให้ได้และเข้าใจในสิ่งนั้น ทำแบบฝึกหัดต่าง ๆ ให้ทัน เรียกว่าทันขบวนรถทุกเที่ยวที่มาถึงนั่นเอง
4.ทบทวนเก็บตกให้ครบ
หลังจากเรียนควรทมีการทบทวนเก็บตก สมองคนเราถ้ารับรู้เพียงครั้งเดียวไม่นานก็ลืม ต้องมีการตอกย้ำให้เกิดภาพจำให้เนื้อหามีตัวตนในสมองและการรับรู้แท้จริงของเรา
5.พร้อมในสนามสอบ
ถึงเวลารบจริงนักรบต้องพร้อมในการสอบ สังเกตไหมถ้าวิชาใดที่คุณมั่นใจในเนื้อหา เข้าใจทั้งหมดคุณจะทำข้อสอบอย่างมั่นใจ สุขุมและทำได้ดี ดังนั้นต้องพร้อมในการสอบอย่าให้ตกม้าตายในตอนจบเสียล่ะ เพียงเท่านี้คุณจะพบว่าการเรียนดีไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทุกคน